Geschiedenis

Geschiedenis

Villa Vredeoord en hotel Musis Sacrum

De geschiedenis van park Vredeoord is terug te voeren naar het eind van de negentiende eeuw. Het park, in het hart van Dongen, bestaat uit de samengevoegde tuinen van villa Vredeoord en van het voormalig hotel Musis Sacrum.

Bouw hotel Musis Sacrum

In 1880 werd aan de Hoge Ham hotel Musis Sacrum gebouwd, dat een prominente rol in het gemeenschapsleven van Dongen ging spelen. Het hotel kreeg 30 slaapkamers en een lommerrijke tuin met vijver. Later bouwde men aan het hotel een nieuwe concertzaal voor harmonie Musis Sacrum. Op 12 juli 1885 werd de eerste steen gelegd door dhr. C.L. Bressers, voorzitter van de harmonie. Bressers was firmant van een leerlooierij in Dongen en eigenaar van een bietsuikerfabriek in Oud-Beijerland. Daarnaast was hij actief in besturen van diverse katholieke onderwijsinstellingen. In de periode 1918-1919 is hij ook lid geweest van de Eerste Kamer. In de anderhalf jaar dat hij senator was, was hij slechts eenmaal spreker in de plenaire vergadering.

hotel-musis-sacrum-links

Hotel Musis Sacrum aan het begin van de vorige eeuw

Bouw villa Vredeoord

Villa Vredeoord werd in opdracht van de familie Bressers in 1903 gebouwd. Tegelijkertijd werd een indrukwekkende tuin aangelegd. Uit 1903 stamt, naar aanleiding van een werkbezoek, een verslag van de commissaris van de Koningin Mr. A.E.J. Baron van Voorst tot Voorst:

Toen ik Dongen verliet, reed ik langs “Vrede Oord” de nieuw gebouwde villa van den heer Bressers. Ik stapte uit en liep met Bressers even diens mooien tuinaanleg rond, terwijl hij mij een deel van zijn huis, waarin men nog druk werkte, liet zien. Alles zag er zoo uit, dat het den indruk gaf uit een ruime beurs te zijn gebouwd. De tuin, vooral de gazons, belooft zeer mooi te worden! Ik beloofde Bressers wanneer ik eens als gewoon mensch in de buurt van Dongen kwam, dat ik hem dan eens zou komen bezoeken.

Verschillende bomen werden uit Dongen-Vaart aangevoerd. De aangelegde siertuin bevatte onder meer een ceder, 3 rode beuken, diverse lindebomen, 4 paardenkastanjes en een acacia.

park-vredeoord-oud

De mooie tuin van villa Vredeoord met in het midden de Atlasceder & voorgevel van villa Vredeoord

Bevrijdingskapel en volière

Achter in park Vredeoord bevindt zich de bevrijdingskapel. De grond hiervoor is in 1949 geschonken door Mej. M. Bressers, een dochter van de heer Bressers. In 1952 kocht de gemeente de villa en de resterende grond aan en werd Openbare Werken in villa Vredeoord gehuisvest. De tuin werd vanaf die tijd als park voor het publiek toegankelijk. Rond 1954 werd de volière gebouwd. Deze is later nog diverse keren opgeknapt.

kapel

De bevrijdingskapel uit 1949 & volière park Vredeoord uit 1954

Musis Sacrum en villa Vredeoord anno 2019

In 1974 werd hotel Musis Sacrum afgebroken. Op die plek werd de Cammeleur gebouwd, een dorpshuis met theateraccomodatie. De achterliggende tuin werd aan park Vredeoord toegevoegd. Het vijvertje werd vergroot en er kwam openbare verlichting. Omdat de Cammeleur niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed, werd dit pand ook weer afgebroken om plaats te maken voor een modern multifunctioneel centrum. In september 2018 werd de nieuwe Cammeleur feestelijk geopend. Het gebouw herbergt nu het KunstPodium, de bibliotheek Theek5 en Contour de Twern. Naast zalen en faciliteiten voor verenigingen, is er ook een moderne theaterzaal en een brasserie inclusief terras met uitzicht op het park te vinden.

Na 1986 huisvestte villa Vredeoord een Indisch en later een Chinees restaurant.

Vanaf 12 september 2009 geeft de villa onderdak aan Hotel de Villa en Restaurant Winkk.

villa-vredeoord2-achterzijde

Restaurant Winkk/Hotel de Villa & De Cammeleur met het Donckhuys, Kunstpodium, Theek 5 en ContourdeTwern