Artist Impression MFA

Nieuwe MFA

Op de plek waar ooit hotel Musis Sacrum stond verrees in de jaren tachtig de Cammeleur; de huiskamer van Dongen. Het gebouw was met de rug naar het park gesitueerd. Het park was daardoor voor veel mensen onbekend terrein. De gemeente Dongen gaf een paar jaar geleden aan op de plek van de Cammeleur een nieuwe MFA, een Multi Functionele Accomodatie te laten bouwen.

Ondertussen is er een nieuwe Cammeleur! Stichting Parkplezier heeft mee mogen denken over een nieuw ontwikkelvisieplan over het gehele gebied waaronder het park en het Wilhelminalein. Belangrijk voor Stichting Parkplezier zijn een aantal zaken:

  • De ingang van het park vanuit de Hoge Ham moest liggen tussen brasserie/restaurant Winkk en het nieuwe MFA.
  • Door een open glazen wand aan de zijde van het park zullen park en MFA elkaar in beleving versterken.
  • Een grote wens van Parkplezier was ook een “podium” tussen Winkk, de nieuwe MFA en het park.
  • Een verkeersluwe Nieuwstraat moest het Wilhelminaplein en het park Vredeoord beter op elkaar laten aansluiten.
  • Een laatste idee van Parkplezier was een goede inrichting waarbij het park voor kleine evenementen en het Wilhelminaplein voor grote evenementen gebruikt zal worden.


Onderstaand de tekening zoals park Vredeoord en het Wilhelminaplein ingericht zijn:

De oervorm van het schaken is duizenden jaren oud, waardoor er niet veel bekend is over het ontstaan en de vroegste geschiedenis. Het woord schaak is afkomstig van het Perzische woord shãh, dat koning betekent. Ook het woord mat is Perzisch (maata), dat versteld raken betekent. Halverwege de twintigste eeuw werd geopperd dat het schaakspel mogelijk uit China stamt. Recentelijk gaan er weer stemmen op die de oorsprong van het schaakspel daar of in Oezbekistan plaatsen.

centrumgebiedPark

Stichting Parkplezier vroeg Jos Overboom van dBO architecten om visueel uiting te geven aan bovenstaande ideeën. Hiermee liet stichting Parkplezier in samenwerking met dBO architecten toen al zien dat park Vredeoord prachtig in de plannen betrokken kon en kan worden. De artist impression van dBO architecten vertoont veel overeenkomst met het uiteindelijke gebouw, de nieuwe Cammeleur!

Eerder ontwerp dBO Architecten: