Doelen stichting Parkplezier

Inrichting

Het gebied zodanig inrichten

- dat er zowel grote als kleinschalige activiteiten kunnen worden gerealiseerd.

- dat het prettig vertoeven is voor alle Dongenaren.

- dat er speelmogelijkheden zijn voor kinderen en jongeren.

- dat elementen die geplaatst worden ook snel verwijderd kunnen worden ten tijde van grote evenementen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid zodanig maken

- dat het park vanuit alle richtingen uitnodigt tot spontane entree.

- dat de veiligheid voor voetgangers, fietsers en autoverkeer gewaarborgd is

Magneetfunctie

Het park zodanig promoten dat het een magneetfunctie gaat vervullen

- voor alle Dongenaren om te verblijven

- voor verenigingen om hun activiteiten daar plaats te laten vinden

Leefbaarheid en veiligheid

Veiligheid voor alles voor omwonenden en bezoekers van het park, ook 's avonds

- bewaken van flora en fauna in en rond het parkgebied

- bewaken van het woongenot van omwonenden

Ontwerp: wdbdesign

Secretariaat: Beneluxlaan 55 - 5101ZC Dongen - 0162-321683 - e-mail: parkplezier@gmail.com