Artist Impression MFA

Nieuwe MFA

Op de plek waar ooit hotel Musis Sacrum stond verrees in de jaren tachtig de Cammeleur; de huiskamer van Dongen. Het gebouw was met de rug naar het park gesitueerd. De gemeente Dongen gaf een paar jaar geleden aan op de plek van de Cammeleur een nieuwe MFA, een Multi Functionele Accomodatie te laten bouwen.


Ondertussen is er een nieuwe Cammeleur en is al een groot gedeelte van een nieuw ontwerp gerealiseerd. Stichting Parkplezier heeft mee mogen denken over een nieuw ontwikkelvisieplan over het gehele gebied waaronder het park en het Wilhelminalein. Belangrijk voor Stichting Parkplezier zijn een aantal zaken; de ingang van het park tussen Winkk en het nieuwe MFA, Een "podium" tussen Winkk, de nieuwe MFA en het park, een verkeersluwe Nieuwstraat, een goede inrichting waarbij het park voor kleine evenementen en het Wilhelminaplein voor grote evenementen gebruikt zal worden.


Onderstaand de tekening zoals park Vredeoord en het Wilhelminaplein ingericht gaan worden:


tekening plattegrond park Vredeoord

Bijgaand 2 eerdere afbeeldingen uit de conceptvisie:


schets plattegrond park Vredeoord
schets plattegrond park Vredeoord

Stichting Parkplezier zag een paar jaar geleden toen het besluit viel om een nieuw gebouw te plaatsen al volop mogelijkheden om met de komst van zo'n nieuwe MFA park Vredeoord bij de plannen te betrekken. Men vroeg Jos Overboom van dBO architecten visueel uiting te geven aan hun ideeën.

Met die creatieve uitwerking liet stichting Parkplezier in samenwerking met dBO architecten toen al zien dat park Vredeoord prachtig in de plannen betrokken kon en kan worden. (zie hieronder)


Eerder ontwerp dBO Architecten:


Multi Functionele Accomodatie, dBO architecten, park Vredeoord
Ontwerp: wdbdesign

Secretariaat: Beneluxlaan 55 - 5101ZC Dongen - 0162-321683 - e-mail: parkplezier@gmail.com