AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet)

Stichting Parkplezier verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Stichting Parkplezier verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Vrijwilligers van Stichting Parkplezier. Zij zorgen er voor dat de Dag van het Park, de uitleen van materialen en diverse andere activiteiten in Park Vredeoord kunnen plaatsvinden. Voorbeelden van vrijwilligersfuncties zijn:
  – Werkgroepleden Dag van het Park, leden van de materiaalgroep
  – Bestuursleden van de Stichting
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Mensen die interesse tonen in een (financiële) bijdrage aan onze stichting via bijvoorbeeld onze schenkingscertificaten, als partner of als sponsor van onze evenementen.


Van deze personen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze activiteiten.

Wij controleren actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Foto’s kunnen behoren tot de bijzondere persoonsgegevens
Stichting Parkplezier zal u toestemming vragen om door de Stichting van u gemaakte foto’s op de website te plaatsen, te delen of te gebruiken voor haar publicaties. Voorbeelden zijn pasfoto’s, smoelenboeken en groepsfoto’s. Op foto’s waar meerdere mensen toevallig (!) op afgebeeld staan (‘bijvangst’), kan ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing zijn. De vraag is altijd of iemand herkenbaar staat afgebeeld. Als iemand herkenbaar op de foto staat, dan is die persoon geïdentificeerd of identificeerbaar.
Een uitzondering hierbij is,  als er sprake is van journalistiek handelen. Het gaat er dan om of stichting Parkplezier iets wil publiceren (informatie, meningen of ideeën) en daarbij die foto nodig heeft.
Graag wil stichting Parkplezier nog opmerken, dat wanneer een bezoeker op een evenement niet wenst te worden vastgelegd, dit wordt aangegeven bij de fotograaf om hier rekening mee te houden.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Stichting Parkplezier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te kunnen uitvoeren
 • Aankondiging van toekomstige evenementen en benaderen van deelnemers